Panda Bygg AS
Det miljøvennlige byggefirma

Halm-elementbygg

Pilotprosjekt utført med elementer av halm 2016/'18. For å oppnå passivhus-standard er boligen tilleggsisolert med trefiberplater som senere vil bli kalkpusset. Leverandør av halm-elementene og konsulent under oppførelsen.
Her finnes all detaljinfo omkring halm-elementene.
Eneboligen på den flotte utsiktstomta ser ut som et murhus, men det er utenpå. Inni er det elementer av hardpresset halm.
Hentet fra Byggmesteren.as
Med jevne mellomrom får SINTEF Byggforsk spørsmål om det må brukes dampsperre eller ikke i vanlige bolighus.
Hentet fra Byggmesteren.as
Som representant for det alternative byggeri i Norge, blir jeg ofte frustrert over de generelle svar og anvisninger jeg blir avspist med fra autorisert hold.
Hentet fra Byggmesteren.as
Som følge av en byggeforskrift som på miljøsiden hovedsakelig fokuserer på å spare energi, har vi fått velisolerte og tette ytter-konstruksjoner, som blir fremstilt etter pre-aksepterte løsninger med isolering av mineralull.
Hentet fra Byggmesteren.as