Panda Bygg AS
Det miljøvennlige byggefirma
Utskriftsvennlig versjon

Panda Bygg AS


Panda Bygg Logo

Det miljøvennlige byggefirma


Panda Bygg ble etablert i 1993, med kvalitetshåndverk som spesiale.

Som skandinavisk byggmester (både dansk og norsk mesterutdannelse, samt flere års fartstid som selvstendig i Sverige), med en solid, provinsiell, dansk tømrerutdannelse i ryggen, og med 10 års «vandring» verden rundt med håndverket, har jeg opparbeidet en allsidig og bred yrkeskompetanse med kjennskap til de fleste byggeteknikker.

Foruten alt innen bygningssnekring utføres:

  • Taktekking inkl. takrenner og div. blikkarbeid
  • Støping, muring og flislegging
  • Elementær VVS
  • Glassarbeid

Videre står jeg til tjeneste med:

  • Kurser og foredrag om økologisk bygging
  • Import av miljøvennlige materialer
  • Rådgivning om bedre inneklima
  • Veiledning for selvbyggere
  • Byggeledelse

Firmaet, som støtter opp om en bærekraftig utvikling, legger stor vekt på økologisk bygging, og vil derfor i første rekke benytte naturlige og miljøvennlige materialer; - om nødvendig, fremskaffet via mitt utenlandske kontaktnett.
Har i den forbindelse gjennomført en tysk utdannelse i bygningsbiologi (Baubiologie), som tar sikte på å fremme sunne hus og et godt inneklima. Er medlem i NIO - Norsk Innemiljø Organisasjon.

Ressursbevarende konstruksjoner med jord/leire/halm, er alternative byggemetoder, som jeg gjennom praktisk erfaring, har vært med å utvikle, i samarbeide med arkitektgruppen Gaia. Sammen stiftet vi interesseorganisasjonen NJH - (Norsk Jord- og Halmbyggeforening).

Arbeider i dag med pre-fab.-halmelementer, som gjør miljøvennlig boligbygg både enkel, billig og rasjonell, samt konkurransedyktig med alle andre ferdighus-produsenter. 

Er dessuten opptatt av bygningsvern, samt gamle materialkunnskaper og håndverksteknikker.

 

 Jordgulv stampes Tilhugging av stokk

Mesterbrevet
  Heddal stavkirke


GJØR DIN BOLIG TRYGG
                                - BRUK PANDA BYGG !

PS: 1 o/oo av overskuddet går til støtte for WWF (Verdens Naturfond)